آثار تاریخی شهرستان

مساجد تاریخی

۱-مسجد برون

 • قدمت :قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۶۳۲۱
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۸/۲۴
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی -دهستان برون -داخل روستای برون
 • مالکیت:دولتی(اوقاف)

۲-مسجد جامع فتح آباد

 • قدمت :اوایل قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۶۳۲۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۸/۲۴
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان-روستای فتح آباد-مقابل سرچشمۀ قنات
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

۳-مسجد مهوید

 • قدمت :قاجار
 • شماره ثبت:۱۹۱۰۳
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۳/۸
 • نشانی :شهرستان فردوس- بخش مرکزی- دهستان برون- روستای مهوید

خانه های تاریخی

خانه میرزا رشید عطایی

 • قدمت :قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۱۲۴۴
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 • نشانی :شهرستان فردوس ،بخش مرکزی، دهستان برون-روستای بیدسکان
 • مالکیت: خصوصی

 

حمام های تاریخی

حمام بیدسکان

 • قدمت :قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۶۴۷۹
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۸/۲۷
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان-روستای بیدسکان
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

آب انبارهای تاریخی

۱-آب انبار آذری

 • قدمت :  قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۶۴۷۸
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۸/۲۷
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان-روستای بیدسکان
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۲-آب انبار برون

 • قدمت : قاجار
 • شماره ثبت:۱۵۸۷۳
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۵/۲۴
 • نشانی :شهرستان فردوس- بخش مرکزی- مرکز دهستان باغستان روستای برون مقابل مسجد جامع
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

۳-آب انبار بش

 • قدمت :  قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۴۲۶
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۶
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان-روستای بیدسکان
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۴-آب انبار حسین آباد

 • قدمت :  قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۸۱۲۳
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۹/۱
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان حومه – ۹ ك.م فردوس – مركز روستاي حسين آباد

۵-آب انبار خانکوک

 • قدمت :  قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۸۱۲۴
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۹/۱
 • نشانی : شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان حومه –۵ك.م فردوس به مركز روستا

۶-آب انبار خوشاب

 • قدمت : قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۰۵۷۷
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۱۰/۲۶
 • نشانی :شهرستان فردوس- بخش مرکزی-دهستان حومه-آب انبار خوشاب

۷-آب انبار شاه میرزا

 • قدمت : قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۴۳۴
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۶
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان-روستای بیدسکان
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۸-آب انبار شور

 • قدمت : صفویه
 • شماره ثبت:۱۷۴۱۸
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۶
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان حومه-۲۰۰ متری رباط شور
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۹-آب انبار عطایی

 • قدمت : قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۴۳۷۷
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۷/۱۰/۱۵
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان- روستاي بيدسكان

 ۱۰-آب انبار قرایی

 • شماره ثبت:۲۰۵۷۹
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۱۰/۲۶
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان برون-روستای سرند

۱۱-آب انبار محمدی

 • قدمت : قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۴۲۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۶
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان-روستای بیدسکان
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۱۲-آب انبار مهرانکوشک

 • قدمت : قاجار
 • شماره ثبت:۱۹۱۱۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۳/۷
 • نشانی :شهرستان فردوس- بخش مرکزی- دهستان باغستان- روستای مهر انکوشک
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

قلعه های تاریخی

۱-قلعه بیدسکان

 • قدمت : اوایل قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۶۳۲۴
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۸/۲۴
 • نشانی : شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان-روستای بیدسکان
 • مالکیت :دولتی

۲-قلعه کوه حسن آباد فردوس

 • قدمت : قرون میانی اسلامی
 • شماره ثبت:۲۹۹۳۲
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۹/۹/۹
 • نشانی : شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان حسين آباد ۱ كيلو متري جنوب غرب روستاي حسن آباد

۳-قلعه کوه فردوس

 • قدمت : قرون میانی اسلامی
 • شماره ثبت:۲۹۹۳۱
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۹/۹/۹
 • نشانی : شهرستان فردوس- بخش مرکزی- ۱۰ كيلو متري جنوب شهر فردوس

آسیاب های تاریخی

۱-آسیاب باغستان

 • قدمت :صفویه
 • شماره ثبت:۲۸۱۳۱
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۹/۱
 • نشانی : شهرستان فردوس- بخش مرکزی-دهستان باغستان – شمال روستاي عليا

۲-آسیاب باغستان

 • قدمت : قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۸۶۷۳
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۲۸
 • نشانی : شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان-روستای باغستان- خ امام خمینی- کوچه پ۲۷
 • مالکیت:خصوصی (آقای اسدی)

رباط و کاروانسراها

۱-کاروانسرای خوشاب

 • قدمت : قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۰۴۸۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۱۰/۱۲
 • نشانی : شهر فردوس- ۵۵ ك.م بشرويه- نرسيده به پاسگاه دو راهي ديهوك-كرمان
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۲-کاربات سنگی خوشاب

 • قدمت : صفویه
 • شماره ثبت:۲۰۴۸۶
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۱۰/۱۲
 • نشانی : ۵۵ ك.م بشرويه-نرسيده به پاسگاه دو راهي ديهوك كرمان-كاربات

۳-رباط شور

 • قدمت : صفویه
 • شماره ثبت:۱۶۴۸۰
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۸/۲۷
 • نشانی : شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان حومه-روستای چاه رباط شور
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

بقعه سلطان احمد

 • قدمت : قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۹۳۳۲
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۱۱/۱۳
 • نشانی : شهرستان فردوسبخش مرکزی-دهستان باغستان – روستاي مهويد

تپه سرتخت باغستان

 • قدمت : مس و سنگی
 • شماره ثبت:۲۹۹۱۳
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۹/۹/۹
 • نشانی : شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان -روستای باغستان

محوطه گوند باغستان

 • قدمت : مس و سنگی
 • شماره ثبت:۲۸۱۲۷
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۹/۱
 • نشانی : شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان – ۱ ك.م شمال غرب روستاي باغستان عليا

محوطه چاه پخو

 • قدمت : مس و سنگی
 • شماره ثبت:۲۸۷۲۹
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۷/۱۱/۱۳
 • نشانی : شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان برون – ۲۲ ك.م شمال شرقي روستاي برون