آثار تاریخی شهر تون

نقشه شهر تون

محله های تاریخی

تا قبل از سال ۱۳۴۷ ، شهر فردوس از واحدهای اجتماعی نسبتاً کاملی تشکیل   می شد و هر کدام از این واحدها در واقع محله هایی بودند که اختصاص به گروه خاصی از مردم داشتند و نقش ویژه ای در گذشته شهر ایفا می کردند این پنج محله مشهور به نامهای «محله سادات، میدان، تالار، عنبری و سردشت» بوده است.

محلات شهر (قبل از زلزله شهريور ماه ۱۳۴۷)

در شهر فردوس از زمان قديم پنج محله به نامهاي سادات، عنبري، ميدان، تالار و سردشت وجود داشته است.

محله ميدان:  در قسمت جنوبي خيابان پهلوي (فرهنگ) قرار داشته و از شمال به محله تالار و از شرق به محله عنبري و از مغرب به محله سادات محدود بوده است. اين محله از قديمي‌ترين و اصلي‌ترين محله‌هاي شهر بوده است. مسجد جامع شهر كه تنها اثر تاريخي قابل توجه شهر بوده است و بازار شهر در قلب همين محله قرار داشته است. چند مسجد ديگر و يك حسينيه بزرگ و يك مدرسه و كتابخانه كوچك آن در آن محله وجود داشته است به علت واقع بودن بازار قديمي شهر در اين محل و انتقال مراكز اداري و تجاري به خيابان پهلوي (فرهنگ) كه در مرز شمالي اين محله قرار داشته تعداد خانوارهاي كسبه و پيشه‌وران در اين محله بيش از ساير محله‌ها بوده است و حدود ۳/۱۸ درصد از كل خانواده‌هاي شهري در اين محله زندگي مي‌كردند.

 محله تالار در شمال محله ميدان قرار داشته و در گذشته نسبت به آن محله داراي تقارن بوده و هر دو برابر ارگ شهر گسترش يافته بودند. اين محله نيز از محله‌هاي قديمي شهر بوده است. خيابان پهلوي (فرهنگ) مرز اين محله با محله ميدان، و خيابان فردوس مرز آن با محله سردشت بوده است. ۷/۲۰ درصد از ساكنان شهر در اين محله زندگي مي‌كردند.

محله عنبري  اين محله در جنوب محله ميدان و بازار شهر گسترش داشته است. و در گذشته طبقه بالاي شهر در آن سكونت داشتند. ۲۰ درصد از خانوادهاي شهر در اين محله زندگي مي‌كردند. محلخ عنبري از مغرب به محله ميدان و از شمال به محله تالار و از جنوب و مشرق به زمينهاي زراعتي محدود بوده است.

محله سردشت:  در شمال غربي شهر واقع بوده است. محله تالار در مشرق آن قرار داشته و چنان كه گفتيم خيابان فردوس مرز اين دو محله بوده است. جمعيت اين محله نسبتاً كمتر از ساير محله‌ها بوده و اكثر اهالي آن به كار زراعت و نخ‌ريسي و قالي‌بافي اشتغال داشته‌اند. حدود ۱۵ درصد خانوارهاي شهر در اين محله به سر مي‌برند.

محله سادات:  اين محله در جنوب غربي شهر و قرينه محله سردشت واقع بوده است. اهالي آن در گذشته اغلب از سادات بوده و بيشتر به زراعت و مالداري اشتغال داشته‌اند. جمعيت اين محله بيش از محله‌هاي ديگر بوده است و حدود ۲۶ درصد خانوارهاي شهر در آن جا زندگي مي‌كردند.

توسعه شهر قبل از ۱۳۴۷ بيشتر در جهت شرقي به سمت باغستان و در مسير مظهر قناتها بوده است. مرز اين توسعه خيابان خراسان بوده است. و بيشتر طبقه اعيان و كارمندان از محله‌هاي خود به قسمت شرق شهر نقل‌مكان كرده و در دو سوي خيابان سعدآباد خانه‌هايي ساخته بودند.

بعد از زلزله ۱۳۴۷ و ويرانيهايي كه به بار آورد تا فاصله سال ۱۳۵۰ حدود ۱۵۶۴ واحد مسكوني اعم از خانه و مغازه و ساختمانهاي دولتي و اردوگاههاي سكونت جمعي و زاغه و كپر و چادر در شرق و شمال شرق شهر ساخته شد كه نسبت به واحدهاي مسكوني قبل از زلزله خيلي كمتر بوده است. در اين مدت شهر از نظر توسعه و گسترش سير نزولي داشته و از وسعت آن كاسته شده است.

مساجد تاریخی

۱-مسجد جامع

 • قدمت :خوارزمشاهیان
 • شماره ثبت:۱۲۲۲
 • تاریخ ثبت:۱۳۵۴/۹/۲۳
 • نشانی :شهرستان فردوس ،بخش مرکزی،جنوب شرق محوطه باستانی تون

۲-مسجد سیدی

 • قدمت :تیموری
 • شماره ثبت:۱۱۹۶۶
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۴/۴/۵
 • نشانی :شهرستان فردوس ،بخش مرکزی، جنوب غربی کمر بندی فردوس بشرویه، میدان موسی بن جعفر به طرف میدان گلشن
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

۳-مسجد کوشک

 • قدمت :تیموری
 • شماره ثبت:۱۱۹۹۲
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۴/۴/۵
 • نشانی :شهرستان فردوس ،بخش مرکزی، جنوب غربی کمر بندی فردوس بشرویه، میدان موسی بن جعفر به طرف میدان گلشن
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

مدارس تاریخی

۱-مدرسه علیا

 • قدمت :قرن ۱۰ هجری قمری
 • شماره ثبت:۱۳۲۱
 • تاریخ ثبت:۱۳۵۵/۱۱/۱۴
 • نشانی :شهرستان فردوس ،بخش مرکزی، جنوب شرق فردوس ،محوطه باستانی تون

۲-مدرسه حبیبیه

 • قدمت :صفویه
 • شماره ثبت:۱۱۹۹۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۴/۴/۵
 • نشانی :شهرستان فردوس-بخش مرکزی -بین میدان صاحب الزمان و میدان گلش- ضلع جنوب خیابان فرهنگ
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

امامزادگان سلطان محمد و سلطان ابراهیم

 • قدمت :صفوی-معاصر
 • شماره ثبت:۲۰۵۶۹
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۱۰/۲۶
 • نشانی :شهرستان فردوس ،خ فرهنگ،در فاصله چند متری جنوب مسجد جامع
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

خانه های تاریخی

۱-خانه آزادی

 • قدمت :اوایل قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۴۱۴
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۶
 • نشانی :شهرستان فردوس، محله سردشت،خیابان رسالت ،کوچۀ دهم

۲-خانه افراشته

 • قدمت :اواخر صفویه
 • شماره ثبت:۱۶۳۴۷
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۸/۲۴
 • نشانی :جنوب غربی شهر فردوس،خ رسالت،شهر تون متروک ،محلۀ سردشت
 • مالکیت:دولتی (میراث)

۳-خانه بدیعی

 • قدمت :اوایل قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۴۲۰
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۶
 • نشانی :جنوب غربی شهر فردوس- محلۀ سردشت
 • مالکیت:خصوصی (آقای بدیعی)

۴-خانه حسن عطایی(سهرابی)

 • قدمت :اوایل قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۱۲۴۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 • نشانی :دهستان باغستان، روستای بیدسکان، مجاور استخر مرکز روستا
 • مالکیت:خصوصی

۵-خانه راهی

 • قدمت :اوایل قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۶۶۶۰
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۰/۳
 • نشانی :شهرستان فردوس،بخش مرکزی،جنوب غربی فردوس،شهر تون متروک،محلۀ سردشت
 • مالکیت:دولتی (میراث)

۶-خانه رسایی ها

 • قدمت : قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۹۳۲۸
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۱۱/۱۳
 • نشانی :فردوس ،بخش مرکزی ،شهر تون ،محله میدان ،کنار بازار قدیمی
 • مالکیت:خصوصی

۷-خانه صدرالسادات (۱)

 • قدمت : اوایل قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۸۷۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۱۴
 • نشانی :جنوب غربی شهر فردوس،خ رسالت ، کوچه دهم،شهرک تون متروکه
 • مالکیت:دولتی(اوقاف)

۸-خانه صدرالسادات (۲)

 • قدمت : اوایل قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۴۱۹
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۶
 • نشانی :جنوب غربی شهر فردوس، محلۀ سردشت
 • مالکیت:خصوصی (آقای صدرالسادات)

۹-خانه طبسی

 • قدمت : اوایل قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۴۲۱
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۶
 • نشانی :جنوب غربی شهر فردوس، محلۀ سردشت
 • مالکیت:خصوصی (آقای طبسی)

۱۰-خانه کباری

 • قدمت : قاجار
 • شماره ثبت:۱۷۴۱۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۶
 • نشانی :جنوب غربی شهر فردوس،خیابان رسالت،محلۀ سردشت،کوچۀ دهم
 • مالکیت:دولتی(میراث)

۱۱-خانه مجدالاشراف

 • قدمت : اوایل قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۴۳۰
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۶
 • نشانی :جنوب غربی شهر فردوس،خیابان رسالت،محلۀ سردشت
 • مالکیت:خصوصی (آقای صبا)

۱۲-خانه معزی

 • قدمت :  قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۸۷۸
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۱۴
 • نشانی :شهر فردوس، شهر تون ، خیابان  رسالت، کوچه دهم،محله سردشت
 • مالکیت:دولتی (میراث)

۱۳-خانه مقدم

 • قدمت :  اویل قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۶۱۷۸
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۶/۲۰
 • نشانی :شهر فردوس، شهر تون متروک،محله سردشت
 • مالکیت:خصوصی (آقای مقدم)

حمام های تاریخی

۱-حمام جهانیار

 • قدمت :  صفویه
 • شماره ثبت:۱۱۹۹۴
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۴/۴/۵
 • نشانی :شهرستان فردوس، بخش مرکزی،حاشیه شمالی کمر بندی فردوس بشرویه، میدان موسی بن جعفر به طرف میدان گلشن
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

۲-حمام خیروز

 • قدمت :  صفویه
 • شماره ثبت:۱۱۹۸۹
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۴/۴/۵
 • نشانی :شهرستان فردوس- بین میدان صاحب الزمان و گلشن- ضلع جنوبی خیابان فرهنگ- خیابان منتهی به امام زاده محمد
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

۳-حمام سردشت

 • قدمت :  صفویه
 • شماره ثبت:۲۹۹۴۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۹/۹/۹
 • نشانی :شهر فردوس – خيابان رسالت – پشت كارخانه ماكاراني پدرام

۴-حمام کوشک

 • قدمت :  صفویه
 • شماره ثبت:۱۱۹۹۰
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۴/۴/۵
 • نشانی :شهرستان فردوس- بخش مرکزی- ۵۰ متری حاشیه جنوبی کمر بندی فردوس بشرویه- میدان موسی بن جعفر به طرف میدان گلشن
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

آب انبارهای تاریخی

۱-آب انبار استاد عبدالله

 • قدمت :  صفویه
 • شماره ثبت:۱۹۱۱۰
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۳/۶
 • نشانی :جنوب شهر فردوس- میدان موسی بن جعفر- خیابان شهداء- حد فاصل بین دو محله عنبری و میدان
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۲-آب انبار امامزاده

 • قدمت :  صفویه
 • شماره ثبت:۲۰۵۷۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۱۰/۲۶
 • نشانی :دهستان برون-روستای سرند- جنب امام زاده سرند

۳-آب انبار بازار

 • قدمت :  صفویه
 • شماره ثبت:۱۵۸۷۱
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۵/۲۴
 • نشانی :جنوب شهر فردوس خیابان فرهنگ روبروی امام زاده
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۴-آب انبار جوگی

 • قدمت :  قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۷۸۷۹
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۱۲/۱۴
 • نشانی :جنوب شهر فردوس- محله میدان -حاشیه کمر بندی مشهد- طبس
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۵-آب انبار حسينيگي

 • قدمت :  قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۸۱۲۲
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۹/۱
 • نشانی : شهر فردوس-محله سردشت – روبروي خانه طبسي

۶-آب انبار سادات

 • قدمت :  قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۹۱۰۵
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۳/۹
 • نشانی :شهرستان فردوس- شهر تون- محله سادات- خیابان فرهنگ- پشت مسجد جامع
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۷-آب انبار سردشت

 • قدمت :  اواخر صفویه
 • شماره ثبت:۱۹۱۹۷
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۳/۴
 • نشانی :شهر فردوس- شهر تون متروک- محله سردشت
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۸-آب انبار قاسم

 • قدمت :  قاجار
 • شماره ثبت:۱۹۱۰۹
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۶/۳/۵
 • نشانی :شهرستان فردوس- بخش مرکزی- جنوب فردوس- مجاور جاده کمر بندی مشهد- طبس
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

۹-آب انبار قلعه

 • قدمت :اوایل  قاجاریه
 • شماره ثبت:۱۵۸۷۲
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۵/۵/۲۴
 • نشانی :جنوب شهر فردوس انتهای خ رسالت روبروی شرکت گاز
 • مالکیت :دولتی(اوقاف)

حوض انبارهای تاریخی

۱-حوض انبار خوجه

 • قدمت : قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۸۱۲۱
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۹/۱
 • نشانی : شهر فردوس مركز محله سردشت

۲-حوض انبار سرخ كوه

 • قدمت : قاجاریه
 • شماره ثبت:۲۸۱۲۹
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۹/۱
 • نشانی : شهر فردوس ۳۰۰ متری غرب محله سردشت

۳-حوض و انبار سیدی

 • قدمت : ۸۹۰ هجری قمری
 • شماره ثبت:۱۱۹۹۱
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۴/۴/۵
 • نشانی : شهرستان فردوس- بخش مرکزی- جاده کمر بندی فردوس بشرویه- میدان موسی بن جعفر به طرف میدان گلشن
 • مالکیت:دولتی (اوقاف)

مقبره های تاریخی

۱-مقبره ميرزاها

 • قدمت : قرون ۷و۸ هجری قمری
 • شماره ثبت:۲۸۱۳۰
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۹/۱
 • نشانی : شهرستان فردوس- بخش مرکزی-جنب ميدان گلشن

۲-مقبره میر تونی

 • قدمت : صفویه
 • شماره ثبت:۱۱۹۹۳
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۴/۴/۵
 • نشانی : شهرستان فردوس-میدان صاحب الزمان و میدان گلش- ضلع جنوب خیابان فرهنگ جنوب مدرسه حبیبیه
 • مالکیت:دولتی(اوقاف)

قنات بلده

 • قدمت : صدر اسلام
 • شماره ثبت:۳۰۱۶۱
 • تاریخ ثبت:۱۳۹۰/۳/۲۴
 • نشانی : شهرستان فردوس-بخش مرکزی-دهستان باغستان عليا – خيابان سر تخت

بقایای معماری سرخ کوه

 • قدمت : صفویه
 • شماره ثبت:۳۰۳۴۲
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۹/۱۱/۱۷
 • نشانی : شهرستان فردوس-بافت تاریخی شهر تون – غرب محله سردشت

تپه چنجه

 • قدمت : قرون متاخر اسلامی
 • شماره ثبت:۲۹۳۲۶
 • تاریخ ثبت:۱۳۸۸/۱۱/۱۳
 • نشانی : شهرستان فردوس-ضلع جنوبی شهر تاریخی تون