اهداف و برنامه ها

مقدمه

بخش اعظمي از هويت تاريخي، فرهنگي، مذهبي و ملي فردوس و ساكنان آن را مي‌توان در بناها و كوچه پس كوچه‌هاي شهر قديمي تون جستجو كرد، جايي كه حس مي‌كني هرآن فروخواهد ريخت و بخشي از تاريخ اين شهر زير آوار خشت و خاك‌هاي چندصد ساله مدفون خواهد كرد.

اين روزها و در ايامي كه به نظر مي‌رسد باور بازسازي و بهينه‌سازي بافت ها و محوطه ‌هاي تاريخي، نقل كلام همه هست، باز هم اگر جرات كني و در كوچه پس كوچه‌هاي محله سردشت شهر تاریخی تون قدمي بزني، ساختمان‌هايي را خواهي ديد كه در نگاه اول حكايت‌هاي تاريخي زيادي را با تو مي‌گويند و در ميان واگويه‌ها، هراس‌شان از ويراني نهفته است.خانه‌ها، مدارس، مساجد، حمام ‌ها، آب انبارها و حتي خانه‌باغ‌هايي كه بوي آوار مي‌دهد ديوارهاي بلند و قديمي‌شان.

امروز هم علي‌رغم همه تلاش‌ها، هنوز در محله‌هاي اين شهر تاریخی، فضاهایی هست كه به‌جاي هواي پاک بهاری، زباله‌هاي انباشت شده و به‌جاي هر منظره و صداي خوشي تنها سرسام عبور ومرور ماشین های سنگین را به تو هديه مي‌كند.

اهداف و برنامه های کلی پایگاه پژوهشی شهر تاریخی تون

  • تهیه طرح جامع حفاظت و پلان مدیریت مجموعه شهر تاریخی تون و معرفی و بازپیرایی ارزش‌های فرهنگی، شهری و اجتماعی، حفاظت از بناهای تاریخی، حیات اجتماعی، مدیریت تغییر و .. از اهداف ساماندهی شهرتون و تکمیل پرونده آن برای ثبت جهانی است.
  • یکی دیگر از اهداف پایگاه مردمداری در شهر تاریخی تون می باشد زیرا ارزش بافت آن به حضور مردم است و اگر مردم نباشند، شهر تاریخی به تدریج از بین خواهد رفت و ارزش و پویایی آن در گرو حضور فعال مردم می باشد.
  • بازسازی باید برطرف کننده نیازهای حیاتی محوطه باشد، نه اقدامی از سر اشتیاق، با توجه به اینکه زلزله بخش مهمی از تاریخ این محوطه است، شواهد بجا مانده از این حادثه تاریخی باید همچون سند باقی بمانند.
  • تملک محدوه هایی از حریم و عرصه شهر تاریخی تون از مهم ترین فعالیت‌های حوزه ثبت و تملک در این محوطه می باشد.
  • ادامه و تکمیل طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی و اقدامات حفاظتی و مرمتی و ایجاد مرکز اسناد محوطه تاریخی تون و جذب مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی کشور در طرحهای تحقیقاتی و اجرائی پایگاه و حمایت از پایان نامه های دانشجوئی و دوره های کارآموزی از دیگر برنامه‌های این بخش است.