بارگاه امامزادگان سلطان محمد و سلطان ابراهیم

شماره ثبت در فهرست آثار ملی : ۲۰۵۶۹

قدمت : تیموری – معاصر

امامزادگان سلطان محمد و سلطان ابراهیم دو تن از نوادگان امام موسی کاظم (ع) هستند که در محوطه شهر تاریخی تون و در حد فاصل محله های میدان و سادات مدفون می باشند.در خصوص قدمت بارگاه امامزادگان، با توجه به شواهد معماری بنا نظیر گنبد دوپوسته و تزئینات نقاشی، احتمال ساخت آن در دوره تیموری وجود دارد و در دوره های مختلف الحاقاتی به بنا افزوده شده است. از شاخصه های معماری این بنا، گنبد با تزئینات زیبای کاشیکاری می باشد.

بارگاه امامزادگان

گنبد بنای امامزادگان

نمایی کلی از ورودی اصلی بنا

نمایی کلی از ورودی اصلی بنا


شبستان جدید امامزاده

شبستان جدید امامزاده

قسمتی از تزئینات گچی بنای امامزاده

قسمتی از تزئینات گچی بارگاه امامزادگان


برای دیدن سایر تصاویر لطفا اینجا کلیک کنید.