برگزاری کارگاه “ظرفیت سازی در مدیریت پایگاه های میراث فرهنگی(فهرست موقت ثبت جهانی)”

ظرفیت سازی در مدیریت پایگاه های میراث فرهنگی

در راستای ظرفیت سازی در مدیریت پایگاه های میراث فرهنگی جهت آماده سازی و ثبت در فهرست موقت جهانی، از سوی دفتر امور پایگاه های سازمان میراث فرهنگی کشور با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، کارگاهی ۳ روزه در شهر تاریخی ماسوله برگزار گردید.

رییس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، خانم استرکیش لاروش که در این کارگاه حضور داشت، با تجلیل از مسئولین میراث فرهنگی کشور جهت برگزاری این کارگاه اظهار داشت: حفظ میراث فرهنگی و تاریخی از سیاستهای اصلی سازمان یونسکو است. وی با بیان اینکه از دیدگاه یونسکو حفظ میراث تاریخی و فرهنگی فقط برای زیبایی نیست، افزود: یونسکو برای حفظ فرهنگ و صلح بین ملل مختلف جهان تلاش می کند. مدیر دفترمنطقه ای یونسکو در ایران هدف ازتشکیل این کارگاه را توانمندسازی برای حفظ میراث تاریخی و فرهنگی خواند و اذعان نمود: با وجود اینکه حفظ میراث فرهنگی رو به ترویج وگسترش است اما این اماکن دچار تهدیدات بسیاری ست؛ لذا باید برای حفظ ونگهداری میراث بشری بارعایت استانداردها به معیار جهانی دست یابیم. لاروش با بیان اینکه در این کارگاه اطلاعات بیشتری درمورد حفظ میراث فرهنگی ارائه میشود،گفت: مشارکت اهالی بومی مناطق تاریخی برای موفقیت میراث فرهنگی درحفظ بناها پراهمیت تلقی میگردد. وی تصریح کرد: این کارگاه باید بتواند بهره عملی حافظان میراث فرهنگی را ارتقاء دهد وامیدواریم بتوانیم پاسخگوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران درحراست از بناهای تاریخی باشیم.

در این کارگاه، نشست هایی در خصوص آگاهی رسانی و معرفی در پایگاه های میراث فرهنگی، تجربه های  معرفی و آموزش در پایگاه های جهانی، ضرورت جلب مشارکت در ارتقاء کیفیت حفاظت از محدوده های تاریخی،روند تهیه پرونده های ثبت جهانی در ایران  و ارائه تجارب جهانی تدوین پرونده برگزار گردید. دکتر آنتونی دونکن مارشال کارشناس ارزیاب یونسکو از کشور استرالیا، دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، دکتر قلی نژاد از اعضای پژوهشگاه سازمان از جمله مهم ترین مهمانان این کارگاه سه روزه بودند.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی تون و قنات بلده ، خانم اقدس کرم پور و مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی بیرجند، آقای علیرضا نصرآبادی، از جمله شرکت کنندگان این کارگاه از استان خراسان جنوبی بودند.

مدیر پایگاه شهر تاریخی تون گفت : علاوه بر ارائه اطلاعات مفید و کاربردی در حوزه معرفی و آموزش پایگاه ها دراین کارگاه، تاکید بر  بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های بومی جهت معرفی و حفاظت از آثار تاریخی از جمله دستاوردهای آموزشی آن بود.IMG_20151116_150345 20151030_122214_HDR IMG_20151116_171037 IMG_20151116_171049

0

گذاشتن پیام