وجود استعدادهاي نهفته فروان اعم از طبيعي ،فرهنگي ،تاريخي،توليدي و … باعث گرديده تمامي نقاط شهرستان و روستاهاي واقع در آن قابليت جذب گردشگر را داشته باشند.از اينرو ميتوان در زمينه انواع گردشگري از جمله گردشگري اكوتوريسم ،گردشگري علمي ،گردشگري ورزشي و سلامت،گردشگري توليدي و صنعتي و … در اين مناطق را شاهد بود.

گردشگری

تصاویر روستای بیدسکان

IMG_7184

IMG_9815


pic 013

pic 022


تصاویر روستای مهوید

DSC01576

DSC01577


DSC01579

DSC01582


IMG_0039