حمام جهانیار

شماره ثبت در فهرست آثار ملی: ۱۱۹۹۴

قدمت : صفویه

حمام جهانيار در شهر تاريخي تون در محله عنبري در حوالي دروازه ميدان واقع شده است . در مورد تاريخ احداث و باني آن اطلاعات دقيقي در دست نيست اما با توجه به شواهد معماری می توان گفت حمام جهانیار در اواخر دوره صفویه بنا شده است. در مجاورت حمام مسجدی نیز به همین نام وجود داشته که در جریان زلزله سال ۱۳۴۷ تخریب گردیده است.

بنا فاقد تزيينات خاصي است . تنها كالبد معماري حمام با ارتباطات فضايي ، نوع تاغها ، نورگيرها و پوششها به همراه آجر كاري خفته راسته در ديواره هاي پاييني سربينه ميتواند جز ويژگيهاي زيبايي شناسانه بنا به حساب آيد .

نمایی از پوشش حمام

نمایی از پوشش حمام

سردر ورودی حمام جهانیار

سردر ورودی حمام


 حمام جهانیار

فضای بینه حمام

نمایی از فضای گرمخانه حمام جهانیار

نمایی از فضای گرمخانه حمام