حمام خیروز(موزه مردم شناسی)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی : ۱۱۹۸۹

قدمت: قاجاریه

حمام خیروز یکی از بناهای زیبا و تاریخی شهر فردوس است که قدمت آن به اوایل دوره قاجار بر می گردد. معماری این حمام مانند حمام های سردشت و کوشک در سطح منطقه منحصر بفرد بوده که در سال های اخیر پس از مرمت و بازسازی به موزه مردم شناسی تغییر کاربری داده شد که شامل دو بخش آداب و رسوم حمام در منطقه و مشاغل قدیم فردوس می باشد.

فضای داخلی حمام خیروز

فضای داخلی حمام خیروز

نمایی از جداره حمام و معبر مجاور آن

نمایی از جداره حمام و معبر مجاور آن


بینه حمام بعد از تغییر کاربری به موزه

بینه حمام بعد از تغییر کاربری به موزه

نمایی از محوطه حمام و دیوار دور آن

نمایی از محوطه حمام و دیوار دور آن