حمام سردشت

شماره ثبت در فهرست آثار ملی : ۲۹۹۴۵

قدمت : صفویه

سابقه تاریخی حمام سردشت به دوره صفویه بر می گردد. این حمام دارای دو ورودی در اضلاع شمال غربی و جنوب غربی می باشد و از فضاهای سردر، راهرو، بینه، سربینه، میان در، گرمخانه، خزینه، گلخن و هیزم دان تشکیل شده است.مصالح به کار رفته در این حمام شامل آجر، خشت خام، ملات ساروج، ملات آهکی و گچ می باشد. از جمله تزئینات معماری بنا می توان به کاربندی ها و اجرای شمسه در فضاهای بینه و گرمخانه اشاره نمود.

حمام سردشت

حمام سردشت

فضای بینه حمام و کاربندی آسمانه

فضای بینه حمام و کاربندی آسمانه

سردر شمالی حمام سردشت

سردر شمالی حمام سردشت


گرمخانه حمام سردشت

گرمخانه حمام سردشت

سردر شمالی حمام سردشت از نمایی دیگر

سردر شمالی حمام سردشت از نمایی دیگر