سفر انجمن بانوان دیپلمات وزارت امور خارجه به فردوس

در راستای شناسایی توانمندی های بانوان استان در حوزه صنایع دستی و شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های تاریخی و گردشگری از سوی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان این سفر برنامه ریزی و انجام شد.

روزهای پنج شنبه و جمعه شهر فردوس میزبان انجمن بانوان دیپلماتی بود که با هدف شناسایی توانمندی های بانوان شهرستان در حوزه صنایع دستی و شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های تاریخی و گردشگری به این شهر سفر کرده بودند.

این سفر با هماهنگی دکتر ابراهیمی نماینده وزارت امور خارجه در استان و با میزبانی شهرداری فردوس و با همکاری پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی تون و قنات بلده و دفتر اموربانوان فرمانداری شهرستان صورت پذیرفت.

انجمن بانوان دیپلمات در نشستی صمیمی با بانوان فعال و منتخب شهر، به شرح اهداف و فعالیت های این انجمن در کشور و خارج از کشور پرداخته و در بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی های بانوان شهرستان  بر استفاده از این ظرفیت در فعالیت های خود تاکید نمودند.”خانم رحیم پور” نماینده انجمن بانوان دیپلمات در تشریح اهداف انجمن، ارتقای نقش زن مسلمان ایرانی در همه حوزه ها، برگزاری کلاس های آموزش صنایع دستی و تورهای گردشگری و تفریحی  را  به عنوان  مهم ترین اهداف این انجمن بیان کرد.

مدیر پایگاه شهر تاریخی تون گفت : بازدید و استفاده از مجموعه گردشگری آبگرم معدنی فردوس، بازدید از قنات بلده و روستای گردشگری باغستان، حضور در مسجد جامع قدیم فردوس و بازدید از سایر آثار شهر تاریخی تون از جمله مهم ترین برنامه های انجمن در این سفر بود.

 

DSC00496 DSC00544 DSC00554 DSC00563 IMG_20151113_224421 IMG_4402 IMG_4405 IMG_4410

0

گذاشتن پیام