صنايع دستي فردوس

شهر قدیم فردوس ( تون) یکی از مهمترین و برترین مراکز صنایع دستی شرق کشور محسوب می شده ، به گونه ای که ناصر خسرو در سفرش از شهر تون ضمن آنکه به آبادانی و رونق این خطه اشاره می کنند از وجود ۴۰۰ کارگاه زیلو بافی در این شهر خبر می دهد.مردم تون با پیشینه فرهنگی و تاریخی خود یقیناً در عرصه صنایع دستی از پیشینه قوی برخوردار بوده اند. وجود قطعات سفالی حاکی از کارگاه های فعال سفال در گذشته دور در منطقه است.زندگی مبتنی بر کشاورزی و دامداری در منطقه ، مردم گذشته را به استفاده از محصولات خود می نموده و از همین رو قالیبافی ، نخریسی ، نمد مالی و … نیز در شهر تون دارای جایگاه خاصی بوده اند. علاوه بر این وجود کارگاههای زیلو و دستگاه های تون بافی حکایت از قدمت منطقه در رشته شال بافی و زیلو دارد.وجود تنها کارخانه ابریشم کشی شرق کشور در شهر فردوس که در دهه ۵۰ به بهره برداری رسیده ، نشاندهنده اوج پرورش کرم ابریشم و استفاده از نخ ابریشم در این خطه است.هرچند قبل از این نیز اهالی تون با روش دستی و سنتی اقدام به ابریشم کشی می کردند.وجود دهها آسیاب آبی در تون و اطراف آن و استفاده فراوان مردم از ابزار سنگی چون هاون، دیزی و … نشاندهنده کارگاههای فعال سنگ تراشی در این خطه بوده است.

حکایات و نشانه ها همگی سخن از گستردگی صنایع دستی و هنرهای سنتی در خطه تون بوده و هست.اما قهر طبیعت در سال ۱۳۴۷ باعث تخریب شهر و تخریب منازل گردید. بازسازی شهر در مکان جدید بخشی از هویت و فرهنگ منطقه را دچار تغییرات نمود .گرچه در شهر جدید نیز کارگاههای صنایع دستی از قبیل سفال ،قالی بافی ، تو بافی و …. فعال بود اما هیچوقت همچون گذشته نبود.هرچه زمان می گذشت هنرها و صنایع رو به فراموشی گذاشته می شد.و تنها در این میان حرفه قالی بافی بود که همچنان در سر پنجه زنان و دختران با نقش های زیبا با برجا مانده بود.

تصاویر صنایع دستی

سفال

DSC00583

DSC00613

DSC00614


SONY DSC

SONY DSC

pic3


pic3

p4

p5


کتیبه های سفالی

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC


درب و پنجره های چوبی مشبک

SONY DSC

SONY DSC

DSC06803


SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC


بافندگی سنتی

IMG_0034

IMG_0075

DSCN3367


فرش و گلیم

IMG_0060

DSC05678

IMG_0070


هنرهای سنتی

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC


SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC


DSC03721

DSC05819

IMG_0073


نمایشگاه صنایع دستی

Copy of DSC05833

Copy of DSC05806

DSC00584


DSC00581

DSC00588

DSC05815


SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC


SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC