مسجد ،حمام و آب انبار کوشک

شماره ثبت در فهرست آثار ملی : ۱۱۹۹۲

قدمت : سده نخست اسلام

مسجد کوشک در مجاورت آب انبار کوشک و حمام کوشک واقع گردیده است. این مسجد با داشتن کتیبه ای به سال ۵۵۴ هجری قمری ساخت آن را تا دوره سلجوقی به عقب می برد. از سویی مسجد دارای طاق‌هایی است که به تقلید از سبک ساسانی و با ستون‌های قطور و متناسب با طاق‌ها ساخته شده، که دوره ساخت بنا را به سده‌های نخست اسلام می‌رساند. مسجد در کنار دروازه قاين شهر تون بنا شده که احتمال می‌رود مسجد متعلق به بافت شهری دیگری به لحاظ جانمایی بوده و با زلزله‌ها و تخریب‌ها کم کم به کنار حصار و باروی شهر رانده شده است.

حمام مجموعه کوشک در مجاورت مسجد کوشک واقع گردیده است. موقعیت حمام در کنار مسجد و آب انبار تعریف خاصی از فضای معماری شهری در این محدوده می باشد. در خصوص معماری حمام، جهت کاهش تبادل حرارتی بین داخل و خارج فضای حمام، بنای حمام داخل زمین قرار گرفته است.که در مقابل زلزله نیز بر مقاومت آن می افزاید. تأمین نور حمام از طریق هورنوهای پوشش تأمین شده است.

مجموعه کوشک

مجموعه کوشک

نمایی کلی از مجموعه کوشک

نمایی کلی از مجموعه کوشک

نمایی از سردر حمام و مخزن آب انبار کوشک

نمایی از سردر حمام و مخزن آب انبار کوشک

قسمتی از رواق شمالی و شرقی مسجد کوشک

قسمتی از رواق شمالی و شرقی مسجد کوشک