سفر انجمن بانوان دیپلمات وزارت امور خارجه به فردوس

در راستای شناسایی توانمندی های بانوان استان در حوزه صنایع دستی و شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های تاریخی و گردشگری از سوی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان این سفر برنامه ریزی و انجام شد.

روزهای پنج شنبه و جمعه شهر فردوس میزبان انجمن بانوان دیپلماتی بود که با هدف شناسایی توانمندی های بانوان شهرستان در حوزه صنایع دستی و شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های تاریخی و گردشگری به این شهر سفر کرده بودند.

این سفر با هماهنگی دکتر ابراهیمی ...

بیشتر بخوانید
0

برگزاری کارگاه “ظرفیت سازی در مدیریت پایگاه های میراث فرهنگی(فهرست موقت ثبت جهانی)”

ظرفیت سازی در مدیریت پایگاه های میراث فرهنگی

در راستای ظرفیت سازی در مدیریت پایگاه های میراث فرهنگی جهت آماده سازی و ثبت در فهرست موقت جهانی، از سوی دفتر امور پایگاه های سازمان میراث فرهنگی کشور با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، کارگاهی ۳ روزه در شهر تاریخی ماسوله برگزار گردید.

رییس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، خانم استرکیش لاروش که در این کارگاه حضور داشت، با تجلیل از مسئولین میراث فرهنگی کشور جهت برگزاری این کارگاه اظهار ...

بیشتر بخوانید
0