قنات بلده تون نشانی از نبوغ بشری

قنات بلده تون نشانی از نبوغ بشری

قنوات بلده در شهر تاریخی تون نشانی از نبوغ  بشری است که در طول زمان و از اعصار گذشته تاکنون توسط آدمیانی که آن را خلق کرده و در طول زمان حفظ و نگهداریش کرده‌اند و طبیعتاٌ بر غنای فرهنگی و تکنولوژیکی آن افزوده‌اند، اثری درخور توجه و با اهمیت محسوب می‌شود.

مجموعه قنوات بلده درحال حاضر مشتمل بر ۱۵ رشته قنات و دو دهنه چشمه است که آب ...

بیشتر بخوانید
0